Framtidens fordonsinnovation kommer att präglas av en intelligent kärna av inbyggda system och inbyggd elektronik. Men samtidigt som de utvecklar smartare fordon måste innovatörerna också hantera komplexitet, optimera prestanda och garantera fordonssäkerheten. Ledande aktörer i transport- och fordonsindustrin använder sig av Smart, Safe & Connected-lösningarna från Dassault Systèmes för att öka sin konkurrenskraft.

Våra lösningar Smart, Safe & Connected ger en snabbare väg från produktinnovation till marknad, stärker företags förmåga att hantera komplexa system och tillhandahåller en integrerad plattform för mekanik, elektronik, programvara och simulering. När du vet att branschstandarder för säkerhet och inbyggda system kommer att mötas kan du istället låta ditt team fokusera på strategisk ny fordonsinnovation.

Smart, Safe & Connected-lösningarna har följande funktioner:

  • Systemdefinition och validering av prestanda
  • Inbyggd elektronisk arkitektur
  • Utveckling av inbyggd programvara
  • Elektrotekniska system
  • Elektroniksystem
  • Integrering, testning och validering
  • Funktionell säkerhet (ISO26262)

Dassault Systèmes tillhandahåller de processer och verktyg som behövs för att vi mer effektivt ska kunna skapa och utveckla fordon som överstiger våra kunders förväntningar på alla sätt och kunna leverera allra högsta kvalitet.

Ralf Speth VD för Jaguar Land Rover