Codex of PLM Openness

När föreningen för industriella normer ProSTEP iViP och flera tyska leverantörer till fordonsindustrin började utveckla idén om ett initiativ för att definiera och behandla problem och normer för produktdatahantering och virtuell produktkreation, gick Dassault Systèmes in på ett tidigt stadium för att stödja projektet om riktlinjer för öppenhet inom PLM.

Dassault Systèmes stöder industrins engagemang för riktlinjerna för öppenhet inom PLM

Dassault Systèmes (3DS) fortsätter i sin roll som en av de grundläggande medlemmarna i satsningen på denna Codex, liksom deras engagemang i öppenhet inom PLM, genom att fortsätta att stödja nästa fas av Codex of PLM Openness (CPO), ett initiativ som drivs av OEM-företag inom bilindustrin, leverantörer och den industriella föreningen ProSTEP iViP.

3DS som länge varit en förespråkare av öppenhet har utformat sin plattform 3DEXPERIENCE (V6) för att fullt kunna utnyttja en erfarenhet som byggts upp under mer än tjugo år av forskning och utveckling i infrastrukturprotokoll och interoperabilitet. Plattformens infrastruktur av webbtjänster överensstämmer med ett antal gränssnittsnormer och stöder flera utbytesnormer, som t.ex. STEP, IGES, FMI, AUTOSAR och JT.  Från öppen interoperabilitet med konkurrenskraftiga PDM-, CAD-, och företagssystem till tusentals allmänt tillgängliga API, har plattformen 3DEXPERIENCE utvecklats för att stödja öppenhet, och det från allra första början.

Genom att underteckna den här CPO:n, har Dassault Systèmes visat marknaden sin vilja att fortsätta att stödja öppenhet genomgående i sina lösningar, och har därför gjort ett officiellt uttalande. För ytterligare information, gå till följande länkar: