Transport & rörlighet

Driva fordonsinnovationen mot framtida mobilitet

Fordonstillverkare och deras leverantörskedja agerar på internationella marknader som kännetecknas av ökad reglering och krävande kunder. OEM-företag och leverantörer måste kunna erbjuda estetiska och avancerade innovativa produkter men samtidigt hålla priserna i stånd och ha en målsättning mot obefintliga felaktigheter. Konsumenterna vill ha attraktiva och användarvänliga fordon som också har en avancerad säkerhetsnivå och hög komfort.

Kundernas köpbeteende håller på att ändras på ett grundläggande sätt. Bortom faktorer som estetik, ekonomi eller körkomfort, och teknologi i största allmänhet, tar de sina köpbeslut i ett socialt och känslomässigt sammanhang. Den nya tidseran inom denna industri kommer att omfatta sociala upplevelser - relaterade till fordon och till mobiliteten i sin helhet. Det handlar om en fundamental förändring som kräver en systemisk inställning.

Dassault Systèmes lösningar för transportindustrin möjliggör denna stegvis förändring som många internationella marknadsledare har antagit med hull och hår. Under flera årtionden har våra eftersökta tillämpningar använts inom ramen av immersiv produktkonstruktion och tillverkning. Idag håller deras verksamhetsfält på att utökas och de använder sig av 3D-världen för att bygga upp nya sociala upplevelser relaterade till denna rörlighet.

Sedan mer än 30 år har Dassault Systèmes hjälpt företag att driva på innovationen. Vi är tacksamma för att så många kunder inom transportsektorn världen över använder sig av vår 3DEXPERIENCE-plattform, vilket ger dem nya möjligheter liksom ett konkret mervärde. Med våra beprövade industriella lösningar och våra kunders genialitet, är de potentiella möjligheterna gränslösa.

Olivier Sappin Vice-VD, Transport & rörlighet