Konfigurationshantering

Förenkla global/lokal konfigurationshantering, säkerställ att löften hålls

 

Branschens innovatörer utmanas att optimera sina glokala alternativ. De ska öka produktantalet och produktdiversifieringen för lokala marknader. Samtidigt måste de kontrollera komplexiteten och kostnaden för den totala mängden globala varianter och kombinationer.

Modular, Glocal & Secure 3DEXPERIENCE-lösningarna har inte bara funktioner för avancerad utveckling och hantering av alternativkonfiguration. Med dem kan du även minimera kostnaderna för varianter genom att hantera konfiguration och mäta nyckeltal när som helst i produktskapandet. Den här lösningen har även funktioner för hantering av modulär arkitektur i form av avancerade verktyg för originalkomposition.

 

Viktiga funktioner och fördelar

  • Möjliggör platsoberoende samarbete så att designteam på olika platser kan samarbeta med samma design
  • Hantera CATIA V5 Data Lifecycle i ENOVIA V6 via ett integrerat och övergripande gränssnitt
  • Ge åtkomst till information om designdata till intressenter som inte använder CAD i realtid genom hela produktens livscykel
  • Utnyttja de produktiva funktionerna i flera CATIA-versioner, på flera olika tillvägagångssätt, utan att störa pågående utveckling.