Digitala företagstillgångar

Dra nytta av och återanvänd skiftande digitala företagstillgångar

 

Med lösningarna Modular, Glocal & Secure 3DEXPERIENCE kan medarbetare på olika håll i världen ansluta online till en enda informationskälla. Denna integrerade plattform med öppen utveckling stöder parallell design/konstruktion i realtid och förser dig med omedelbar 3D-insikt genom hela verksamheten.

Branschbeprövade lösningar optimerar 3D-design för produktvarianter och förbättrar tvärdisciplinärt samarbete kring sofistikerade produkter och system. Dina globala team på flera platser kommer att kunna designa/konstruera stora och komplexa produkter på ett enkelt och produktivt sätt.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Kortare tid från design till tillverkningsberedskap
  • Eliminera manuell omstrukturering av BOM
  • Sänkta produktionskostnader genom att tillverkningsproblem identifieras och löses i ett tidigt skede av utvecklingen
  • Färre fel och minskad tidsåtgång för många tillverkningsplatser till följd av de implementerade ändringarna i konstruktionsarbetet.
  • Förbättrad tillförlitlighet tack vare snabbare svar på servicefrågor