Arkitektur och modularisering

Modulär arkitektur snabbar på utvecklingsprocessen och minskar fordonskomplexiteten

 

Modular Glocal & Secure Architecture & Modularization-lösningarna underlättar framtagandet av konceptuell produktarkitektur. Det gör att du enkelt kan prova olika fordonskonfigurationer och definiera flera möjliga lösningar i ett tidigt skede av konceptfasen.

Med funktioner för integrerad tillgångshantering får glokala team en central företagskatalog. Det gör att de kan använda sig av befintliga framgångsrika lösningar och främja återanvändning av strategiska tillgångar. En flexibel och modulär arkitektur underlättar snabb anpassning av globala program efter lokala behov.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Ger företag verktygen att hantera konceptuella och kommersiella aspekter av produktutvecklingen.
  • Stöder framtagandet av konceptuella produktarkitekturer för konfigurationer med stora variationer.
  • Definiera/utforska alternativa lösningar tidigare i utvecklingens konceptfas