Modular Glocal & Secure

Förbättra fordonsmodulariseringen och förenkla/hantera komplexiteten när det gäller program, team och platser

Det nya "glokala" (global/lokal) paradigmet för fordonsutveckling gör att industrins innovationsledare måste samordna design, konstruktion, tillverkning och produktion på en helt ny nivå. Det här kräver inte bara effektiv hantering av flera globala fordonsprogram, utan även effektiv flexibilitet för lokala anpassningar.

Med Modular Glocal & Secure 3DEXPERIENCE-lösningar får du en integrerad tvärteknisk utvecklingsplattform som ger dig verktygen för att snabba på globala modulära fordonsprogram och svara på strategiska lokala krav. Det gör att medarbetarna kan minimera kostnaderna, maximera återanvändningen och förenkla/hantera komplexiteten hos olika program, team och platser.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Maximera återanvändning av tillgångar genom att samordna en modulär arkitektur för produkter (konstruktion, marknadsföring) och processer (tillverkning)
  • Minimera kostnaderna för varianter genom att hantera konfiguration och mäta nyckeltal när som helst i produktskapandet
  • Minska tiden till marknaden och antalet fel genom att integrera en enda informationskälla med effektiv programhantering för globala team
  • Uppfatta tekniska krav i marknadsföringsanalys och konceptutveckling
  • Utveckla och hantera din BOM-baserade modulmetod med stöd för digital modellgranskning och MBOM för tillverkning och sammanställning