Lean Production Run

Förbättra insyn, effektivitet och kontroll av tillverkningsprocesser inom och mellan anläggningar

Resultathantering enligt lean

Uppnå enhetlig insyn i och kontroll av tillverkningen inom och mellan anläggningar

 

Brist på insyn i olika globala tillverkningsprocesser gör det svårt att upptäcka om kvaliteten inte håller måttet, utnyttja bästa praxis och snabba på införandet av nya produkter. Korrekt information som är snabbt tillgänglig inom och mellan anläggningar är avgörande för att man ska kunna fatta bättre och snabbare beslut och säkerställa att prestandamålen uppnås.

DELMIA-lösningen Resultathantering enligt lean är en kraftfull, intuitiv plattform som ger bättre insyn i tillverkningsprocesser, både inom och mellan anläggningar, för beslutsfattande och anpassning till prestandamålen. Data hämtas från olika systemkällor och normaliseras sedan och renderas till kontextualiserad, snabbt tillgänglig information för varje anläggning i företaget. Ökad insyn i globala tillverkningsprocesser bidrar till att förbättra anläggningarnas resultat. Bland annat syns fördelar som program för att införa nya produkter, att identifiera och åtgärda efterlevnad samt fastställa bästa arbetsmetoder.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Minskar tid till marknad och tid till volym på global nivå
  • Expanderar aktiviteter för produktlansering till anläggningar i olika regioner
  • Stärker beslutsstöd med faktabaserade, kontextualiserade data som är tillgängliga på verkstadsgolvet
  • Snabbar på problemlösningscyklerna och minskar därmed både kostnaderna och potentiella risker för varumärkets rykte
  • Förbättrar produktkvaliteten genom konsekvent och sammanhängande analys av alla verkstadsprocesser
  • Oavbruten insyn i verksamheten ger bättre smidighet och respons