Lean Production Run

Förbättra insyn, effektivitet och kontroll av tillverkningsprocesser inom och mellan anläggningar

Lean-synkroniserad materialprocess

Standardisera och integrera global verksamhet med en enda flexibel plattform

Att synkronisera materialflöde, säkerställa enhetlighet i leverantörsprocesserna och minimera stilleståndstiden kan vara en utmaning när man definierar, styr och optimerar tillverkningsprocesserna över flera anläggningar. Med målet att minska lagerhållningen, öka produktionsgenomflödet och standardisera kvalitetsprocesserna har det visat sig att en enda, flexibel plattform är en framgångsfaktor vad gäller att effektivisera globala tillverkningsprocesser.


DELMIA-lösningen Lean-synkroniserad materialprocess ger möjlighet till responsiv, anpassningsbar tillverkning genom att synkronisera råmaterial, komponenter och halvfärdiga varor med produktion, kvalitetsinspektion och underhåll av utrustning. Som en företagslösning kan tillverkare definiera, styra och optimera verksamheten mellan flera anläggningar och funktioner och samtidigt tillgodose specifika krav på anläggningsnivå.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förbättrar tillverkningens effektivitet och marknadsresponsen, driver en smidig verksamhet för att minska kostnaderna och förbättra kundtillfredsställelsen
  • Ökar utnyttjandet av tillgångar och deras prestanda, sänker lagernivåerna och -kostnaderna och ger mindre variation i kvalitet inom och mellan anläggningar
  • Begränsar riskerna, minskar potentiell ansvarsskyldighet och skyddar varumärkets rykte
  • Minskar kostnaderna för garanti, återkallande, arbete och lagerhållning