Lean Production Run

Förbättra insyn, effektivitet och kontroll av tillverkningsprocesser inom och mellan anläggningar

Kvalitetsförbättring enligt lean

Beprövad företagslösning för kvalitetshantering

Brist på enhetlighet i produkt- och processkvalitet inom den globala tillverkningsmiljön kan begränsa möjligheten att upptäcka potentiella defekter och minska kostnaderna för garanti, återkallande, arbete och lagerhållning. Bättre insyn och kvalitetshantering i både anläggningsprocesser och globala tillverkningsprocesser gör att man kan agera snabbt och effektivt om det uppstår problem.


DELMIA-lösningen Kvalitetsförbättring enligt lean tillhandahåller Enterprise Quality Management Software (EQMS) och ger möjlighet att på bästa sätt hantera och kontinuerligt förbättra produkt- och processkvaliteten i globala tillverkningsmiljöer. En samlad modell för tillverkningsprocesser och data förenar och standardiserar kvalitetshanteringen över hela företaget genom att möjliggöra en gemensam lagringsplats för bästa metoder och närapå perfekt verkställande på global nivå.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Tidig medvetenhet om varningar på alla verksamhetsnivåer begränsar potentiella problems påverkan
  • Gemensamma mätningsstandarder mellan anläggningar och leverantörer bidrar till att man snabbt kan identifiera prioriteringar och potentiella problem
  • Minska kostnaderna för garanti, återkallande, arbete och lagerhållning genom att begränsa storleken på och omfattningen av potentiella defektgrupper
  • Möjliggör snabb identifiering, isolering och kvarhållande av alla produkter som inte överensstämmer med standarder