Innovation on Track

När branschstandardförbundet ProSTEP iViP och flera tyska OEM-tillverkare i fordonsbranschen arbetade fram ett initiativ för att definiera och ta itu med problem och standarder för produktdatahantering och virtuellt produktskapande, gick Dassault Systèmes med i ett tidigt skede för att vara med och skapa Code of PLM Openness.

Tillverkning och maskinbearbetning

Tåg är komplicerade maskiner som består av tusentals komponenter från många olika områden, som elektronik, inbyggd programvara, rörsystem och strukturella element. Tillverkare av rullande materiel måste snabbt kunna producera alla ingående delar och komponenter för att hålla de tuffa leveranstiderna. Genom att optimera sina maskinbearbetningsprocesser minskar de tiden till marknad, med bevarad komponentkvalitet.

Tillverkning och maskinbearbetning ger programmerarna en lösning för både programmering och simulering av de mest effektiva verktygsbanorna för fleraxliga CNC-maskiner. Detta ger snabbare produktion, förbättrar produktkvaliteten och bidrar till att eliminera verktygsslitage, kollisioner och materialavfall. Konstruktions- och tillverkningsdata är kompatibla och sammanlänkade eftersom båda finns på 3DEXPERIENCE-plattformen. Det innebär att konstruktörerna enkelt kan modifiera sina konstruktioner så att de stämmer överens med produktionskraven, och tillverkningsingenjörerna kan snabbt justera verktygsbanorna när konstruktionsändringar görs. Med appen Machine Builder, som ingår i Tillverkning och maskinbearbetning, kan användarna definiera robotar som bearbetar delarna och simulerar dem virtuellt i drift innan fysisk tillverkning och installation genomförs. Inga kostsamma fysiska prototyper behövs. Med Tillverkning och maskinbearbetning kan NC-programmerare och NC-operatörer minska programmeringstiden och mildra verkstadsfel som kan äventyra projektens budget och schema.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Starkare koppling mellan konstruktion och tillverkning samt identifiering av konstruktionsändringarnas inverkan på bearbetningsprocesser.
  • Programmering och simulering av maskinernas verktygsbanor med en integrerad lösning.
  • Minskat maskinslitage med mer exakta verktygsbanor.
  • Minskat behov av kostsamma fysiska prototyper.