Innovation on Track

När branschstandardförbundet ProSTEP iViP och flera tyska OEM-tillverkare i fordonsbranschen arbetade fram ett initiativ för att definiera och ta itu med problem och standarder för produktdatahantering och virtuellt produktskapande, gick Dassault Systèmes med i ett tidigt skede för att vara med och skapa Code of PLM Openness.

Projekt- och ändringshantering

Hantera dynamiska projekt på global skala på ett utmärkt sätt och säkerställ korrekt förändringsrespons

Industrilösningarna Innovation on Track tillhandahåller en global och integrerad plattform för att bedöma och säkra nya möjligheter och hantera relaterade processer för produktutveckling på ett effektivt sätt. Integrerade möjligheter för styrning försäkrar dig om att dina globala team uppfyller krav och når milstolpar samtidigt som de är lyhörda för specifikationsförändringar.

Projekt- och ändringshantering-lösningar kan säkerställa att produktkraven spåras med projektet för att tillhandahålla optimala resultat. De möjliggör planering och genomförande av projekt baserat på företagets standarder och förser dig med strategisk kapacitet att spåra uppgifter och material i realtid. Det ger bättre globalt/lokalt (glokalt) samarbete som möter tågtillverkarnas behov och säkerställer att din innovation levereras i tid. Ledningen kommer att uppskatta optimeringen av resursanvändning och den lägliga statussynligheten via den behändiga panel- och rapportgenereringen.

Viktiga höjdpunkter och fördelar

  • Säkerställer att produktkraven spåras med projektet för att tillhandahålla optimala resultat
  • Möjliggör planering och genomförande av projekt baserat på företagets standarder
  • Förser dig med strategisk kapacitet att spåra uppgifter och material i realtid
  • Optimerar användning av resurser och förbättrar synlighet för status med instrumentpaneler och rapporter