Innovation on Track

När branschstandardförbundet ProSTEP iViP och flera tyska OEM-tillverkare i fordonsbranschen arbetade fram ett initiativ för att definiera och ta itu med problem och standarder för produktdatahantering och virtuellt produktskapande, gick Dassault Systèmes med i ett tidigt skede för att vara med och skapa Code of PLM Openness.

Profil- och verktygskonstruktion

Förser dig med en omfattande och smidig plattform för mångfaldig profil- och verktygsutveckling

Med Innovation On Track-industrilösningar får du en enhetlig och integrerad utvecklingsplattform för design, simulering och tillverkning, samt mer specifikt, profil- och verktygskonstruktion. Intuitiva verktyg och resurser automatiserar uppgifter och gör det enklare för användare att fatta beslut i en mycket samarbetsorienterad konstruktionsmiljö på nätet.

Profil- och verktygskonstruktion-lösningar möjliggör implementering av smidiga och reaktiva verktygsprocesser, som enkelt och pålitligt kan justeras efter framväxande krav. Avancerade och effektiva funktioner och processer minskar antalet iterationer mellan kund och verktygsmakare genom att hantera produktmodifieringar och minimera tillverkningsproblem.

Viktiga höjdpunkter och fördelar

  • Minskar iterationer mellan kund och verktygsmakare genom att hantera produktmodifieringar och minimera tillverkningsproblem.
  • Stöder standardisering från ett verktygsprojekt till ett annat
  • Förser en enad och integrerad utvecklingsplattform för design, simulering och tillverkning
  • Möjliggör smidning, gjutning, stansning och konstruktion av formsprutade plastprodukter på ett omfattande sätt
  • Ökar produktiviteten för globaliserade processer via en integrerad lösning från design av delar till verktygstillverkning
  • Automatiserar designuppgifter och gör det enklare för användare att fatta beslut i en mycket samarbetsorienterad konstruktionsmiljö på nätet
  • Implementera smidiga och reaktiva verktygsprocesser, som enkelt och pålitligt kan justeras efter framväxande krav