Innovation on Track

När branschstandardförbundet ProSTEP iViP och flera tyska OEM-tillverkare i fordonsbranschen arbetade fram ett initiativ för att definiera och ta itu med problem och standarder för produktdatahantering och virtuellt produktskapande, gick Dassault Systèmes med i ett tidigt skede för att vara med och skapa Code of PLM Openness.

Processplanering och virtuell tillverkning

Det är goda konkurrensförhållanden för tillverkare av rullande materiel nu när städerna vill utöka tågnätet i syfte att minska trafikstockningar och föroreningar. Alla har olika behov och måste följa olika lagar, vilket innebär att det inte finns två likadana projekt. Ju fler företag som kan industrialisera sina tillverkningsprocesser desto snabbare kan anpassade tåg som uppfyller kundernas förväntningar levereras. Tekniken kan hjälpa dem att effektivisera uppgifter i produktionsfasen, så att de håller budget- och planeringskraven.

Processplanering och virtuell tillverkning håller projekten på banan med verktyg som definierar och simulerar tillverkningsprocessen digitalt och verifierar produktion och monteringsband innan fysisk konfiguration utförs. Den digitala kopian förbättrar kommunikationen mellan konstruktörer och personal vid monteringsbandet eftersom de kan samarbeta för att utföra tidiga justeringar på antingen produktkonstruktionen eller monteringsbandets layout, vilket bidrar till att eliminera flaskhalsar och överdrivet materialavfall. Arbete i en virtuell miljö gynnar repeterbarhet, något som ger snabbare tillverkningskonfiguration eftersom modellerna lagras på 3DEXPERIENCE-plattformen och kan återanvändas i framtida projekt. Anläggningarna kan dela bästa praxis eftersom information lagras och är tillgänglig för projektdeltagarna. Verkstadspersonalen får digitala sammanställningsinstruktioner baserade på uppdaterade 3D-modeller och animeringar, och kunderna får underhållshandböcker som är lättare att förstå. Båda delarna ökar tydligheten och minskar förekomsten av fel, frustration och kostsamma omarbetningar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Ett gemensamt datalager för lagring och hantering av en produkts konstruktions- och tillverkningslivscykel.
  • Stöd för processpårbarhet från början till slut, för hantering av effekterna av konstruktionsändringar.
  • Insamling, standardisering och återanvändning av beprövad tillverkningspraxis och företagskunskap.
  • Minskade produktionscykeltider och lägre tillverkningskostnader.
  • Framställning av tydliga och lättförståeliga handböcker baserade på uppdaterad geometri.