Innovation on Track

När branschstandardförbundet ProSTEP iViP och flera tyska OEM-tillverkare i fordonsbranschen arbetade fram ett initiativ för att definiera och ta itu med problem och standarder för produktdatahantering och virtuellt produktskapande, gick Dassault Systèmes med i ett tidigt skede för att vara med och skapa Code of PLM Openness.

Materialspecifikationer och hantering av konstruktionsdata

Noggrann och effektiv materialspecifikation (BOM; Bill of Materials) och hantering av designinformation

Materialspecifikationer och hantering av konstruktionsdata tillhandahåller förmågan till samarbete mellan flera platser för att göra det möjligt för utspridda designteam att samarbeta kring samma design. Teamen kan även ge åtkomst till information om designdata till intressenter som inte använder CAD i realtid genom hela produktens livscykel.

Med industrilösningen Innovation On Track och 3DEXPERIENCE-plattformen får du hjälp att skapa en virtuell tågmiljö där din exakta modell och dina systemkommandon sammanförs. Det underlättar ytterligare för simulering av beteenden i ett mycket tidigt skede av designprocessen och genom hela utvecklingscykeln, och säkerställer bättre kommunikation mellan maskiningenjörer, elektroingenjörer och styr- och reglertekniker inom spårbunden fordonsteknik.

Stärk dina konkurrensfördelar genom att förena tvärdisciplinära insatser inom BOM-hantering, dokumenthantering, projekthantering och multi-CAD-hantering på en öppen och flexibel samarbetsplattform.

Viktiga höjdpunkter och fördelar

  • Med 3DEXPERIENCE-plattformen får du hjälp att skapa en virtuell tågmiljö där din exakta modell och dina systemkommandon sammanförs.
  • Tillhandahåller förmågan till samarbete mellan flera platser för att göra det möjligt för utspridda designteam att samarbeta kring samma design
  • Ge åtkomst till information om designdata till intressenter som inte använder CAD i realtid genom hela produktens livscykel
  • Utnyttja de produktiva funktionerna i flera CATIA-versioner, på flera olika tillvägagångssätt, utan att störa pågående utveckling.