Innovation on Track

När branschstandardförbundet ProSTEP iViP och flera tyska OEM-tillverkare i fordonsbranschen arbetade fram ett initiativ för att definiera och ta itu med problem och standarder för produktdatahantering och virtuellt produktskapande, gick Dassault Systèmes med i ett tidigt skede för att vara med och skapa Code of PLM Openness.

Konstruktion av produktsystem

Definiera, simulera och validera systemens arkitektur och prestanda på en plattform

Konstruktion av produktsystem etablerar en grund för att samla in ”vad” och ”hur” dina produkter levererar värde till kunderna. Samla in kunskap och utvärdera produktdesign och kapacitet på ett kritiskt sätt före geometrisk utformning. Återanvänd sedan kunskap bortom kraven och geometrin för att påskynda marknadslansering och förbättra systemens robusthet.

Med industrilösningarna Innovation On Track får teamen tillgång till en avancerad systemkonstruktionslösning med stöd för komplex produktdesign. Ta reda på järnvägsoperatörernas behov, definiera och utvärdera systemens arkitektur och simulera och validera sedan systemens prestanda virtuellt inom en enda samkörd plattform. Tack vare ControlBuild-funktioner får du dessutom en innovativ miljö för utformning och validering av kritiska program, vilket minimerar kostsamma förseningar.

Viktiga höjdpunkter och fördelar

  • Ta reda på järnvägsoperatörernas behov, definiera och utvärdera systemens arkitektur och simulera och validera sedan systemens prestanda virtuellt.
  • Utnyttja ett mer formellt och förbättrat ramverk mellan krav och geometri.
  • Etablera en grund för att samla in ”vad” och ”hur” dina produkter levererar värde till kunderna
  • Återanvänd kunskap bortom kraven och geometrin för att påskynda marknadslansering och förbättra robusthet
  • Förvandla företagsinnovationen genom att utnyttja nya kravdrivna metoder för modellbaserad design
  • Använd strategisk information i alla domän som interagerar i PLM-miljön (Product Lifecycle Management)