Prestandamål och -bestämmelser

Definiera prestandamål för fordon, system och undersystem med marknadspositionering

 

I takt med att kraven från kunderna och branschen blir allt mer avancerade måste globala team och de supportsystem som är utformade att möta dem vara bättre rustade för utmaningen.

3DEXPERIENCE-lösningarna Global Validation, Proven Performance (GVPP) innehåller branschbeprövade funktioner för att korrekt definiera prestandamål för fordon, system och undersystem, med strategisk marknadspositionering och stabil spårbarhet. Med en centraliserad databas som samlar all information på ett ställe säkerställs digital kontinuitet från produktarkitektur till hantering av kravuppfyllande, och från detaljer på kundnivå till fordons- och systemelement.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Se alla krav i dokument och säkerställ att de uppfylls.
  • Få digital kontinuitet från produktarkitektur till produktkrav
  • Hantera prestanda från kundnivå till fordons- och systemnivå
  • Hantera lokala marknadsbestämmelser
  • Jämför data i databasen med konkurrensen
  • Total ägandekostnad (1 verktyg istället för 10)
  • Samarbetsplattform för synkronisering av konstruktions- och valideringsteamen