Hantering av virtuella och verkliga prototyper

Definiera, skapa och bevara nödvändiga prototyper för testning

 

En annan kritisk framgångsfaktor är möjligheten att definiera, skapa och bevara optimala och nödvändiga prototyper för testning.

GVPP-program tillhandahåller avancerade verktyg för hantering av produktion och utveckling av prototyper, minimering av fysisk kvantitet och kostnad och säkerställande av integrering och spårbarhet mellan olika system och syntesnivåer. Med integrerad hantering av materialförteckningar för prototyper blir det lättare att säkerställa optimal kvalitet, produktion och service för produkt/system.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Spårbarhet för prototyper från "vaggan till graven" (genom definition, bygge och underhåll) som möjliggör utvecklingshantering
  • Hantering av materialförteckningar för prototyper, inklusive funktioner för versionshantering mellan prototyp, ECU och inbäddad programvara
  • Stöd för digital kontinuitet för prototyper och tillhörande test
  • Välj rätt prototyp och utför test med kunskap om alla fakta, genom att känna till den exakta sammansättningen
  • Höj kvaliteten med problemhantering och korrigerande åtgärder via hantering av konstruktionsändringar