Genomdriva verifikations- och valideringsplaner

Förbereda, genomdriva, övervaka och analysera tester och valideringsplaner

 

Ingen lösning för testning/validering är fullständig utan funktioner för att förbereda, genomdriva, övervaka och analysera alla planerade test. Validering av fordonskrav, från komponent- till syntesnivå, kan genomföras utifrån tillgängliga globala resurser.

Med GVPP-programmen som omfattar realtidsrapportering av uppgiftsstatus, tidig riskidentifiering och integrerad förändringshantering kan du minimera risken för förseningar. De kan även tillhandahålla information om lärdomar som ger stöd för löpande processförbättringar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Genomförandestatus uppdateras genast i projektstatusrapporten med nyckeltal för projekt i realtid.
  • Hantera problem och risker med tillhörande information och status i realtid
  • Integrerade funktioner för registrering av lärdomar för löpande förbättringar
  • Stöd för tidigare riskupptäckt och beslutsfattande
  • Rigorös förändringshantering för kvalitet och spårbarhet för konstruktioner
  • Standardiserade leveransprocesser kan tillämpas med processer för input, output och granskning