Definition av teststrategi

Skapa förutsättningar för nödvändiga och tillräckliga test och minska risken för återkallande och sänk kostnaderna

 

För att säkerställa kvalitet, tillförlitlighet och optimala prestanda för fordon krävs flexibelt utförande av teststrategin. Det innefattar nödvändiga och tillräckliga test för validering av hela fordonet, kritiska system, detaljerade funktioner och tillverkningsprocesser.

Med GVPP-programmen för definition av teststrategi kan team uppnå optimala resultat genom att fastställa hur många test som behövs och samtidigt balansera kvalitetsstandard och risk för återkallande, och utförande av virtuell kontra fysisk testning. Kostnadsbesparingarna understöds av integrerad budgetberäkning, allokering och övervakningsresurser.

Viktiga funktioner och fördelar

  • En enda samlad informationskälla – digital kontinuitet från behov till testning och validering
  • Gemensam lösning oavsett typ av test (virtuella och verkliga) för kostnadsbesparingar och optimering
  • Optimera teststrategin med budget- och resursberäkningar
  • Höj fordonets kvalitet och tillförlitlighet med planering av nödvändiga och tillräckligt många test (utan vare sig luckor eller överflöd)