Certifiering och godkännande

Genomdriv Lean konstruktion, certifiering och godkännande och möjliggör effektiv kvalitetshantering

 

I och med att branschinnovationerna går framåt gör även de tillhörande globala bestämmelserna och certifieringskraven det. Kritiska data för fordonsefterlevnad måste hanteras noggrant för att minimera risken för böter och påföljder.

Med GVPP-programmen kan du övervaka faktorer som säkerhet, krocktålighet och miljömässig hållbarhet. Tillverkare och globala leverantörer får fördelar med en företagslösning för digital registrering och certifiering. Det gör att de kan hantera certifieringsprocesser och säkerställa långvarig dataarkivering och -åtkomst för granskningsändamål.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Ger spårbarhet av dokumentskapelsehantering, från specifikation till testning
  • Möjliggör effektiv hantering av kvalitetsarbetet, med digitala signaturer och checklistor för leveransobjekt
  • Har stöd för framtagande av rutiner för ansökningar till myndigheter
  • Innehåller integrerad hantering av kvalitetsgranskningsarbetet
  • Möjliggör långvarig arkivering för gransknings- och testbehov