Global Validation, Proven Performance

Utnyttja integrerade funktioner för virtuella och fysiska test till att höja kvaliteten, tillförlitligheten och prestanda för fordon

Allt mer avancerade krav från kunderna och branschen har höjt förväntningarna på fordons prestanda och kvalitet ytterligare. Den växande globala konkurrensen skapar samtidigt behov av optimerade kostnader, kortare cykeltider och fungerande hantering av produktkvalitet, garantianspråk och risker för återkallande.

Med 3DEXPERIENCE-lösningarna Global Validation, Proven Performance kan du höja kvaliteten, korta ned cykeltiden och sänka utvecklingskostnaderna med förbättrad fysisk och virtuell testning och validering. Minska garantianspråken och riskerna för återkallande genom att utnyttja funktioner för holistisk, integrerad testning och validering till att säkerställa att alla bransch- och kundkrav uppfylls.

Viktiga funktioner och fördelar

 • Definiera prestandamålen för produkten (fordon och system) och bestämmelserna som måste följas
 • En valideringsplattform där du kan planera, förbereda, genomföra, övervaka och analysera alla de virtuella och verkliga test som ska utföras (nyckeltal för projekt)
 • Utvärdera och optimera fordonsprestanda (nyckeltal för projekt) på virtuella modeller och avsluta arbetet med verkliga test
 • Ange de virtuella och verkliga prototyper som krävs och hantera deras sammansättning och utveckling
 • Sätt samman certifieringsfilen som ska skickas till myndigheter för system- eller fordonsgodkännande
 • Definiera valideringsplanen från system- till fordonssyntesnivå i PLM-hanteringen och beräkna kostnaden för utförande
 • Med global optimering av valideringsplanen över verksamheter och teknikområden kan du rationalisera antalet prototyper, antalet test och välja typ av test (virtuella eller verkliga) utifrån ämneskriterier
 • En enda samlad informationskälla: Spårbarhet för data och process från krav till certifiering (krav, test, parametrar, virtuella och verkliga prototyper, uppgift, resurser, metod …)
 • Samla alla målvärden för produktprestandaattribut och de motsvarande värden som beräknats med många olika auktoriseringsverktyg i en enda databas
 • Öppenhet (mesh, nyckeltal, data från kopplingar från virtuella och verkliga test)
 • Samarbetsplattform för validering mellan OEM-företag och leverantörer
 • Integrerad och öppen plattform för multifysiksimulering och flerskalig simulering med optimering för flera områden