eMobility | Program och portfölj

Definiera och spåra kundupplevelsevärden från konceptstadiet till färdig produkt

 

Nya kundprioriteringar och lönsamma affärsmöjligheter passerar i rekordtakt. Din konkurrenskraft hänger på att du ger teamen förutsättningarna att definiera och spåra kundupplevelseprioriteringar i alla stadier från konceptutveckling till färdig produkt.

Med lösningarna i eMobility | Program och portfölj får du verktyg för att skapa funktioner som efterfrågas av kunderna, samtidigt som du optimerar återanvändningen och lönsamheten med hjälp av en modulär portföljmetod. Du kan också öka produktiviteten med effektiv, flexibel och integrerad styrning och övervaka projektutförandet och beslutsunderlaget med realtidsanalyser.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Definiera vilka kundfunktioner och unika försäljningsargument som behöver tas fram och optimera sedan återanvändningen och utvecklingskostnaderna med en modulär portföljmetod.
  • Öka produktiviteten med effektiv, flexibel och integrerad styrning.
  • Övervaka projektutförande och beslutsunderlag med realtidsanalyser.