eMobility | Konstruktion

Konstruera rätt från början för snabbare och korrektare konvergens

 

I och med att kraven från kunderna och branschen ständigt blir allt mer avancerade och växlingarna i efterfrågan sker allt oftare blir effektivitet och exakthet i konstruktionsarbetet kritiska faktorer för företagets resultat. Samarbete i realtid på en virtuell integrerad 3D-plattform kan påskynda samkörningen och säkerställa att resultatet blir rätt från början. Kapacitet för ”konstruktion i en konfigurerad kontext” ger också förbättrad återanvändning av komponenter och ökad spårbarhet.

Lösningarna i eMobility | Konstruktion möjliggör avancerad hantering av avdelningsöverskridande konstruktion och validering av allt från kaross till systemkonstruktion och vidare till friformsframställning och kompositmaterial.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Validera konceptets genomförbarhet i ett tidigare skede utifrån affärs- och teknikkriterier med korrekta konceptuella arkitekturmodeller.
  • Modellera, simulera och utvärdera alternativa lösningar ur tvärvetenskapliga perspektiv.
  • Förbättra specifikationskvaliteten innan du fortsätter till fasen för detaljerad konstruktion.