Electro Mobility Accelerator

Branschledande molnplattform för innovationer inom elfordon

Innovatörer av nya elbilar och globala OEM-företag har många utmaningar gemensamt. Konkurrensen är hårdare än någonsin när det gäller att sammanställa nya elbilskoncept, ge stöd åt tidig validering av genomförbarhet, konstruera högsta prestanda och korta ned ledtiderna för nya innovativa fordon och samtidigt optimera kostnaderna, kvaliteten och kundupplevelsen.

Electro Mobility Accelerator-lösningarna innehåller branschbeprövade funktioner för att ta fram nya elbilsidéer, undersöka regionala alternativ, simulera och validera resultaten virtuellt och säkerställa flexibel tillverkning enligt lean, allt på en säker och kraftfull plattform.

Globala branschledare har förlitat sig på 3DEXPERIENCE-plattformens molnbaserade (och lokala) program när det gäller att ta del av och utvärdera information från sociala medier, analysera efterfrågan på marknaden och att utveckla och leverera innovationer som möter kundernas efterfrågan snabbare och effektivare än sina globala konkurrenter.

Viktiga funktioner och fördelar

  • En komplett molnbaserad (eller lokal) samarbetsmiljö för att ta fram, skapa, konstruera, simulera och leverera nya fordonskoncept och -tjänster.
  • Spårning av idéer från tidigt konceptstadium fram till färdig produkt, med integrerad styrning som ger ökad produktivitet och sänkta utvecklingskostnader.
  • Verktyg för att ta fram fler nya och innovativa fordonskoncept och validera genomförbarheten snabbare.
  • Robust innovation med beprövade heltäckande konstruktions- och tillverkningslösningar som förkortar ledtiderna.