Frigör kreativitet

Många konstruktörer konstruerar i 2D och skickar sedan sina skisser vidare till modelleringsexperter som skapar 3D-modellerna. Det kan leda till ett glapp i konstruktionsprocessen och komplicera arbetet med att korrigera fel som upptäcks i en senare fas. Om konstruktörerna skapade sina första skisser i 3D skulle konstruktionsproblem kunna upptäckas lättare och korrigeras tidigt. Arbete i 3D-miljö kan öka konstruktörens kreativa process och eliminera glappet som kan uppstå mellan 2D- och 3D-konstruktioner.

Med Frigör kreativitet kan konstruktörerna enkelt skissa sina idéer i 3D med teknik för underliggande ytor och lerliknande modelleringsfunktioner för att snabbt skapa fler friformskonstruktioner och alternativ. Det hjälper dem också att minska förekomsten av fysiska modeller genom att förbättra den virtuella konstruktionens räckvidd. De har associativitet mellan 3D-skisser och motsvarande ytor, så det går snabbt och lätt att göra ändringar. Konstruktörer av fordonens interiör och exteriör kan basera sina 3D-skisser på befintliga bilegenskaper som hjul, chassi och säten, och skissa runt de här komponenterna direkt i 3D. Konstruktörer har verktyg som kan visa grundläggande ergonomiska data, och kan därmed ta hänsyn till morfologi och simulera en passagerares rörelser med virtuella dockor när de konstruerar interiören på en bil. Användare kan dessutom hantera, reparera, förfina, modifiera och förbättra skannings- och rutnätsdata så att 3D-modellerna är förberedda för 3D-utskrift. Slutligen kan konstruktörer arbeta med miljö och färg eller materialval för bilens interiör och exteriör genom att visualisera sina koncept i realtid med renderingsfunktioner av hög kvalitet, som strålspårning och global belysning.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Virtuell lermodellering i 3D för ökad realism.
  • Teknik för underliggande ytor.
  • Möjlighet att skapa 3D-skisser med CATIA Natural Sketch.
  • Associativitet mellan 3D-skissning och ytor underlättar ändringar.
  • Konstruktörer kan snabbt skapa alternativ för 3D-konstruktion.
  • Möjlighet att virtuellt simulera användarinteraktioner under konstruktion med hjälp av virtuella dockor.