Projekt- och ändringshantering

Hantera dynamiska projekt på global skala på ett utmärkt sätt och säkerställ korrekt förändringsrespons

 

Branschlösningarna Bid to Win ger en global, integrerad plattform för bedömning och säkring av nya affärsmöjligheter och ger dig möjlighet att hantera relaterade processer för produktutveckling på ett effektivt sätt. Integrerade möjligheter för styrning försäkrar dig om att dina globala team uppfyller krav och når milstolpar samtidigt som de är lyhörda för specifikationsförändringar.

Med lösningarna Projekt- och ändringshantering ser du till att produktkraven spåras i projektet så att optimala resultat uppnås. De möjliggör planering och genomförande av projekt baserat på företagets standarder och förser dig med strategisk kapacitet att spåra uppgifter och material i realtid. Ledningen kommer att uppskatta optimeringen av resursanvändning och den lägliga statussynligheten via den behändiga panel- och rapportgenereringen.

 

Viktiga nyckelfunktioner och fördelar

  • Säkerställer att produktkraven spåras med projektet för att tillhandahålla optimala resultat
  • Möjliggör planering och genomförande av projekt baserat på företagets standarder
  • Förser dig med strategisk kapacitet att spåra uppgifter och material i realtid
  • Optimerar användning av resurser och förbättrar synlighet för status med instrumentpaneler och rapporter