Konstruktion av produktsystem

Definiera, simulera och validera systemens arkitektur och prestanda på en plattform

 

Lösningen Konstruktion av produktsystem etablerar en grund för att samla in ”vad” och ”hur” dina produkter levererar värde till kunderna. Samla in kunskap och utvärdera produktdesign och kapacitet på ett kritiskt sätt före geometrisk utformning. Återanvänd sedan kunskap bortom kraven och geometrin för att påskynda marknadslansering och förbättra systemens robusthet.

Med branschlösningen Bid to Win kommer teamen att dra nytta av en avancerad systemkonstruktionslösning för stöd av komplex produktdesign. De kan samla in krav, definiera och validera systemarkitektur samt sedan simulera och validera systemprestanda på ett virtuellt sätt, i en enad plattform.

Viktiga nyckelfunktioner och fördelar

  • Utnyttja ett mer formellt och förbättrat ramverk mellan krav och geometri.
  • Etablera en grund för att samla in ”vad” och ”hur” dina produkter levererar värde till kunderna
  • Samla in kunskap och utvärdera produktdesign och kapacitet på ett kritiskt sätt före geometrisk utformning
  • Återanvänd kunskap bortom kraven och geometrin för att påskynda marknadslansering och förbättra robusthet
  • Förvandla företagsinnovationen genom att utnyttja nya kravdrivna metoder för modellbaserad design
  • Använd strategisk information i alla domäner som interagerar i PLM-miljön (Product Lifecycle Management)