Anbudsaccepterande

Omfattande och framgångsrik affärsportföljsbedömning, anbudshantering och anbudsberedning och inlämning

 

Användning av generella kontorstillämpningar och ad hoc-metoder för att bedöma och utveckla nya affärsförslag är både riskabelt och kostsamt när du har att göra med globala möjligheter som är dynamiska och sofistikerade. Bid to Win 3DEXPERIENCE-lösningar stödjer systematiska och väldefinierade processer, med branschbeprövade kontroller och metoder, för att säkerställa att varje anbud är noggrant sammanställt och i linje med företagets resurser och på så sätt maximera affärsframgång.

Lösningen Anbudsaccepterande tillhandahåller en global och integrerad plattform för att utvärdera och säkerställa optimala affärsmöjligheter, från bedömning av offerförfrågan till optimal förslagsutveckling, lyckad beredning och inlämning. Viktiga funktioner påskyndar och ger mer framgångsrika anbudsprocesser och stärker samtidigt lönsamhetsförhållandet mellan antalet anbud och vunna kontrakt.

Lösningar för Portföljbedömning gör det möjligt för globala team att effektivt fullborda portfölj-/marknadsbedömning och resursanpassning samtidigt som lösningarna ger tillgång till konkurrenskraftiga portföljdata i realtid för att lättare fastställa det optimala anbudet.

Lösningen Anbudshantering inkluderar en mallbaserad lösning som gör att du kan initiera nya projekt med fördefinierade standarder, milstolpar och delresultat. Innehåller strategiska funktioner för noggrannhet och riskbedömning samt konsolidering av kostnadsanalys från konstruktion, inköp, försäljning och tillverkning.

Lösningen Anbudsberedning och inlämning förser dig med mallbaserade funktioner för att snabbt kunna bygga och utvärdera konceptstudier. De stöder systemteknikbaserad organisering av produktarkitekturen och påskyndar fullbordan av RFP, inklusive uppdateringsalternativ för prissättning baserade på tekniska studier, vid behov.

 

Viktiga nyckelfunktioner och fördelar

  • Gynnar mer framgångsrika anbudsprocesser och stärker samtidigt lönsamhetsförhållandet mellan antalet anbud och vunna kontrakt
  • Bedömningsverktyg för affärsportföljen möjliggör tillgång till konkurrenskraftiga portföljdata i realtid som hjälper dig fastställa ett optimalt anbud.
  • Offerthanteringsfunktioner inkluderar en mallbaserad lösning som låter dig initiera nya projekt med fördefinierade standarder, milstolpar och delresultat
  • Möjliggör analys och distribution av kundernas krav i ett strukturerat och pålitligt system som på ett samordnat sätt fördelar arbetsuppgifter till relevanta experter.
  • Innehåller strategiska funktioner för noggrannhet och riskbedömning samt konsolidering av kostnadsanalys från konstruktion, inköp, försäljning och tillverkning.
  • Anbudsberednings- och inlämningsverktyg förser dig med mallbaserade lösningar för att snabbt bygga och utvärdera konceptstudier.
  • Stöder systemteknikbaserad organisering av produktarkitekturen (RFLP)
  • Påskyndar fullbordan av RFP, inklusive uppdateringsalternativ för prissättning baserade på tekniska studier, vid behov.