Programhantering

Att ha samordnade affärsprocesser som täcker hela leverantörskedjan i en industri där affärsrelationer, komponentinteraktioner och tekniker som tillämpas på varje projekt är komplexa och skiftande, är nyckeln till framgång. Programhanterare möter ständigt nya utmaningar för att identifiera och minska utvecklingsrisker, förbättra processeffektiviteten och säkerställa att resurserna används effektivt av företaget eftersom nya produkter utvecklas kontinuerligt.

Dassault Systèmes lösning Automotive Program Management tillför ett effektivt verktyg för projektansvariga för att anpassa sig till AIAG-normerna (Automotive Industry Action Group) genom att hantera ett företags APQP-process och dokument. Dessutom förbättras de strategiska verksamheterna kring produkt- och prgramhanteringen genom användningen av DS V6-plattform. Lösningen ger utvecklarna och programhanterarna de verktyg och den information de behöver för att snabbt kunna navigera i önskat innehåll, och för att utvärdera projektresultaten effektivt, markera risker och problem, medan man samarbetar med beslutstagarna i realtid. 

Genom att använda funktionerna för V6-samverkan kan produkt- och projektberörda över hela världen finna och avhjälpa risker och problem som hindrar de inblandade att leverera komplexa projekt. Att öka användningen av 3D i både produkt- och projektområdena möjliggör ett nära samarbete mellan produktutvecklings-, projektutvecklings- och projektansvariga, mer än någonsin tidigare. Det är den här interaktionen som säkerställer  att man använder resurser som materialkostnader, verktygskostnader, specialiserad personal och företagskompetens på det mest effektiva sättet. DS lösning Automotive Program Management kan hjälpa er att ta era projekt- och programhanteringsverksamheter bortom uppföljning av arbetsplanering och öka företagets totala kunskap med avsikt att leverera vinnande produkter i tid, enligt budget och med förbättrad kvalitetsnivå.

Nyckelfunktioner och fördelar

 • APQP
 • WBS-hantering (Arbetsuppdelningsstruktur)
 • Uppdelning av projektets hierarki
 • Tillverka/lägga ut
 • Riskhantering
 • Projektplanering
 • Materialförsörjning
 • Resurshantering
 • Projektfinansiering
 • Projektmallshantering
 • Projektinnehållshantering

Stödprodukter: ENOVIA Program Central, ENOVIA Program Experience, ENOVIA 3D Live, ENOVIA Library Central, ENOVIA Library Experience, ENOVIA Live Collaboration

ENOVIA gör det möjligt för Honda att använda en enhetlig affärsprocess som ansluter komplexa tekniska aktiviteter till affärsprocesshanteringen i en skarvlös samarbetsmiljö, viklet gör det möjligt för oss att snabbare leverera produkter till marknaden.

Hideyuki Tanaka Manager Computed ,Integrated Systems Department, HONDA