Produktportföljhantering

Med en ökning av 33% i lanseringen av nya modeller och med en ökning av 14-80% inom försäljningen av fordon i nischsegment under det senaste decenniet, har hanteringen av produktportföljen inom bilindustrin blivit mycket mer komplex. Framgång på det här kompetitiva området kräver förbättrad kommunikation och samverkan mellan ett företags produktplanerings- och utvecklingsavdelningar. Utvecklade kund- och marknadsbehov måste spåras genom hela produktutvecklingsprocessen för att minska klyftan mellan vad som konstrueras och vad kunderna vill köpa.

Dassault Systèmes lösning Automotive Product Portfolio Management gör det möjligt för biltillverkarna att fastställa produkthanteringsprocedurer i hela den nya produktintroduktionsprocessen (NPI).  Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för produktplanerare och chefer att hantera portföljer av produktserier genom att definiera produktlinjer och modellhierarkier av tillgängliga och framtida produkter.  Baserad på en lista över önskade krav, kan produktplanerarna fastställa en lista över förslag till funktioner som motsvarar kundens uppfattning av produktfunktionerna innan den tekniska lösningen finns tillgänglig. 

Vår lösning Produktportföljhantering för bilindustrin hjälper er planera produktserier och modellhierarkier av tillgängliga och framtida produkter, i förhållande till kundkrav, marknadsförändringar och teknisk innovation. Genom hela produktlivscykeln, kan man spåra specifikationerna för produktfunktioner, konstruktion och tester för varje ny produktegenskap. Genom hela produktutvecklingen är ändringar oundvikliga och de måste hanteras systematiskt. En tvärfunktionell ändringhanteringsprocess garanterar och behåller alla data i det ursprungliga rapporterade problemet tills detta avhjälpts internt. Dassault Systèmes PLM-system tillför hanteringen en synlighet i realtid vad gäller produktportföljens utvecklingsgrad, så att viktiga ändringar i produktspecifikationen kan utföras snabbt och smidigt och meddelas till hela det förlängda utvecklingslaget.

Kraftfulla kravhanteringsfunktioner främjar samverkan mellan produktplanering och den tekniska avdelningen för att hantera interna och externa kravöverensstämmelser, samtidigt som man tar hänsyn till kundernas krav. När väl produktseriehierarkierna har definierats, tillhandahåller vi produktplanerarna med verktyg för att definiera marknadsföringstexter, namn och bilder som associeras med varje produktserie och modell. Som ett resultat kan dessa marknadsföringsdata automatiskt användas på webbplatser och i produktkataloger. För mer information om lösningen Produktportföjhantering för bilindustrin, klicka här för att kontaktas av en försäljare.

Lösningen produktportföljhantering omfattar:

  • Produktplanering
  • Produktkravhantering
  • Produktkonfiguration- och tillvalshantering
  • Reduktion av antalet former
  • Kostnadsberäkning för produkt
  • Produktproblemhantering

Stödprodukter: ENOVIA Program Central, ENOVIA Requirement Central, ENOVIA 3D Live, ENOVIA Live Collaboration, ENOVIA Variant Configuration Central, ENOVIA Variant Configuration Experience, ENOVIA Engineering Central, ENOVIA Engineering Configuration Central, ENOVIA VPM Team BOM Editor, ENOVIA XBOM Manufacturing

Framgången hos vårt företag ligger i kapaciteten att lansera olika innovativa bilar. Användningen av IBM:s och Dassault Systèmes PLM-lösningar hjälper oss att fokusera på våra grundläggande verksamheter och garanterar utförbarheten av nya koncept.

Jean-Luc Perrard VP Product/Process IT, PSA Peugeot Citroën