Kravöverensstämmelse

Allteftersom miljö- och hälsoproblem fortsätter att växa i dagens samhälle, förväntas statsmakten att mer och mer uppmuntra tillverkningsföretag att anta en ekologiskt inriktad konstruktionsmetod.  Ekokonstruktion  handlar om att integrera miljöfaktorer i produktutveckling, underhåll och avveckling. Detta gäller särskilt för biltillverkare som måste möta miljökraven för avveckling av bilar (ELV End-of-Life Vehicle) i Europa, liksom liknande initiativ i Asien och Nordamerika.
 
Alla de företag som vill agera på den internationella marknaden, måste ta hänsyn till den allt viktigare normöverensstämmelsen.
Att försumma överenstämmelsen med gällande krav kan resultera i förseningar, återkallande av produkter, böter, besvikna kunder och en dålig bild av företaget.

Hittills har många företag varit reaktiva inför miljöregleringar där överensstämmelserapporter och analyser görs i en långt framskriden fas i produktutvecklingscykeln. Den här inställningen förorsakar konstruktionsändringar på ett sent stadium eftersom överensstämmelsekrav inte är omedelbart åtkomliga i alla faser av produktlivscykeln.

Dassault Systèmes lösning Automotive Regulatory Compliance gör det möjligt för företag att implementera funktioner baserade på normöverensstämmande konstruktion som en del av produktutvecklingen. Med vår lösning, kan dina produktutvecklare kontrollera information om materialinnehåll från vilken konstruktionsvisualisering som helst på ett tidigt stadium och genom hela produktutvecklingscykeln. Rapporter kan skapas för att jämföra överensstämmelsen av likvärdiga material för tillverkningen, fastställa listor över återanvändbart innehåll eller utvärdera för- och nackdelar med olika produktionsanläggningar. Denna information kan jämföras med normer i andra länder, så att konstruktörerna kan utföra eventuella ändringar så tidigt som möjligt.

Leverantörer av komponenter kan införlivas i utvärderingsprocessen för materialöverensstämmelse med hjälp av vår lösning för att säkerställa att komponentförteckningen innehåller de mest aktuella materialsammansättningarna och ELV-certifieringarna. Detta ger konstruktörerna vital information vid beslutstagandet baserat på de kund- eller marknadskrav som nya produkter måste respektera. Som ett resultat av detta kan man lansera innovativa produkter som överensstämmer med gällande miljönormer och som möter internationella marknadskrav, en klar konkurrentiell fördel för moderna företag.

 

Lösningen Automotive Regulatory Compliance Management omfattar:

  • Materialdeklaration
  • Utvärdering av materialöverensstämmelse
  • Hantering av avvecklingsöverensstämmelse (ELV End-of-Live Vehicle)
  • Hantering av överensstämmelse med GADSL-listan (lista över deklarerbara ämnen för bilindustrin)
  • IMDS-integrering (Internationellt system för materialdata)

Stödprodukter: ENOVIA Requirement Central, ENOVIA Live Collaboration, ENOVIA Engineering Central, ENOVIA Materials Compliance Central

Trycket på den här marknaden är avsevärt eftersom vi är tvungna att anpassa oss till ökade krav inom lagstiftningen. CATIA är en del av vår produktionsmetodik eftersom den innehåller alla data för konstruktion och tillverkning, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta att vara ledande på marknaden.

Iain Powell Engineering Manager, Britax,