Konstruktion & tillverkning av karosserier

I dagens hektiska fordonsindustri är det viktigt att ligga steget före sina konkurrenter. Konstruktionscyklerna kräver dock i allmänhet ett långt och tidsödande arbete. Ineffektiva processer och omöjligheten att lätt kunna samla in och få åtkomst till produktinformation och företagskunskap tvingar ofta ingenjörerna att börja om från början med varje ny konstruktion eller föra över data för varje nytt bilprojekt.  

Dassault Systèmes lösning Body-in-White (BIW) Engineering & Manufacturing har utformats speciellt för behoven inom denna sektor. Med vår lösning kan ingenjörerna samla in och återanvända mycket av konstruktionsinnehållet från ett framgångsrikt projekt till ett annat, genom att  utnyttja företagskunskaperna till fullo. Utrustad med konstruktionsmallar, programvara för kunskapshantering, relationella konstruktionsmetoder och morfingtekniker, kan ingenjörerna spara mycket tid när de utvecklar en ny konstruktion. Dassault Systèmes produktutformning och ytfunktioner i världsklass hjälper ingenjörerna att producera innovativa stilar för att dra till sig marknadens uppmärksamhet. 

En karross förväntas ha många syften, från att vara ett viktigt strukturellt element och reducera buller och vibrationer för passagerarnas komfort, till att skydda dessa i händelse av krock. Lösningen Body-in-White (BIW) Engineering & Manufacturing har en komplett serie funktioner för att göra det möjligt för ingenjörerna att integrera processer och egenskaper för hela eller fragmenterade karrosser. Produktsimulering och validering som omfattar krocktester och säkerhet, buller och vibrationer, inklusive akustik, liksom utvärdering av styvhet och hållfasthet kan numera utföras i en enda produktanalys. 

Dassault Systèmes lösning Body-in-White (BIW) Engineering & Manufacturing täcker alla aspekter av utvecklings- och produktionsaktiviteter för karrosser - från formgivning, detaljerad komponentutformning, produktsimulering till pågående monteringsanalys och tillverkningsprocesser som till exempel fästanordnings- och verktygshantering. Den här omfattande och genomgående  lösningen eliminerar inkonsekvenser i informationsutbytet mellan konstruktions-, analys- och tillverkningsavdelningarna eftersom konstruktionsändringarna alltid är synliga och kan kontrolleras av alla viktiga intressenter. Detta medför speciella fördelar som till exempel möjligheten att utföra en sektorsövergripande produkt- och processoptimering på ett omfattande sätt.

Lösningen Konstruktion och tillverkning av karosseristrukturer omfattar:

  • Karosskonstruktion och datahantering
  • Toleransanalys för karrosseriet
  • Fästanordningar för karrosseriet
  • Simulering och validering (passagerarsäkerhet, stötupptagningsförmåga för hela fordonet och för karrossen, yttre aerodynamik, elektromagnetisk kompatibilitet, styrka & hållbarhet, buller & vibration)
  • Konstruktionsresurser: fastspänningsanordningar, matrisstansning, progressiva matriser
  • Tillverkning: monteringsplanering, definition av monteringsband & resursplanering, resursprogrammering & validering

Stödprodukter: CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA

Sanningen att säga skulle vi inte ha kunnat utveckla CCX-bilen eller någon annan modell utan CATIA.

Jon Gunner Technical Director, Koenigsegg