Elsystem

Bilindustrin ställs inför ytterligare utmaningar inom utformningen av elsystem;Elektriska anordningar och kabeldragningar har ansetts ha andrahandsprioritet och man har ofta försökt passa in dem på den plats som återstod efter placering av mekaniska anordningar. I vissa extrema fall utförs de fortfarande under valideringen av den fysiska prototypen. Nuförtiden  har den ökade komplexiteten hos de sofistikerade elektroniska funktioner som bilarna utrustats med för att dra till sig nya marknader, det höga priset för elektronisk utrustning och kabeldragning av en bil (som kan uppgå till 30 % av den totala kostnaden av bilen) och den specialutformning som krävs för att möta vissa säkerhetkrav, ökat vikten av utformningen av elsystem som nu har blivit en av nyckelaktiviteterna i fordonsutvecklingen.

Dassault Systèmes lösning Automotive Electrical Engineering & Manufacturing har utformats för att tillhandahålla genomgående processtäckning för konstruktion av elsystem för olika typer av fordon. Vi tillhandahåller ett system som länkar logiska och fysiska definitioner ända ner till produktionsförberedelse och dokumentation. Vår lösning hjälper till att utforma realistiska elsystem och har integrerats med vår kraftfulla tillämpning för konfigurationshantering för att öka enhetligheten hos de olika delarna i de olika tillvalen. Systemet tillhandahåller spårbarhet mellan slutprodukten och de initiala kundkraven som också är väl integrerade med vår försörjningstillämpning för val av entreprenörer och optimala tillverkningsanläggningar.

Den här kompletta lösningen som sträcker sig från koncept till tillverkning, möjliggör definition av standardmässiga elkomponenter och kataloghantering för att minska antalet hanterade delar och för att minska kostnader. Ingenjörerna finner stor hjälp i vår lösning för att utforma effektiva system som tar hänsyn till hur väl de passar in i den virtuella prototypen även på ett tidigt stadium i produktutvecklingen. Genom att tillhandahålla konstruktionsfunktioner för kabeldragning som är integrerade med schematiserings-, utjämnings- och tillverkningsprocesserna, kommer den här lösningen att hjälpa dig hålla utvecklingskostnaderna för elsystemen nere eftersom fel på ett tidigt stadium kan minimeras.

Lösningen Elsystem för konstruktion och tillverkning för fordonsindustrin omfattar:

  • Produktkravhantering
  • Systemsyntes
  • Logisk systemkonstruktion
  • Schematiskt diagram
  • Installation av utrustning och kablar
  • Utjämning av kabelsystem och dokumentation
  • Utformning av kabeldragningsschema
  • Monteringsprocessplanering
  • Framställning av arbetsinstruktioner

Stödprodukter:  CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA