Processer för transportindustrin

Välj processområde i följande tabell för mer information om DS PLM-lösningar för fordonsindustrin. Varje lösning kan implementeras individuellt för att lösa specifika administrativa eller tekniska problem. Tillsammans kan dessa avancerade och integrerade PLM-lösningar hjälpa företagen i deras strategiska initiativ kring moderniseringen av produktutvecklings-, tillverknings-, och  samarbetsprocesserna.

Fördelar och starka sidor hos 3DS PLM-lösningar för fordonsindustrin:

  • Konstruera hela systemet – från kraven till en funktionell, logisk och fysisk modell – i en komplett process
  • Upprätthålla spårbarhet från idé och kravdefinitioner genom hela produktlivscykeln, och minska klyftan mellan vad som produceras och vad marknaden vill ha. 
  • Hantera produktutvecklingens komplexitet medan man i praktiken utför en gemensam plattformsstrategi som optimerar konstruktions- och kunskapsåtervändning från ett program till ett annat. 
  • Erbjuda en sofistikerad stil genom att använda våra bästa ytmodelleringsverktyg ICEM Class A.
  • Dra fördel av vår mekatroniklösning för att hantera elektronik och integrerade system och interdependenta arbeten från alla berörda komponentleverantörer och tillverkare
  • Utföra virtuella tester för att öka produkternas prestanda och säkerhet.
  • Implementera kvalitetsmetoder (APQP och PPAP) och annan metodologi för kritiska processer som förbättrar fordonskvaliteten.
  • Definiera och simulera anläggningarnas monteringsband samtidigt med produktkonstruktionen för att accelerera produktionsstarten och den tidsfrist som behövs för att uppnå planerad produktionsvolym.
  • Minska produktlanseringstiden och  minimera felen genom utvärdering av  logiska styrprogram med hjälp av DELMIA Automation.
  • Använda en enda förvaringsplats för att lagra all produktinformation och de processer som styr dem genom hela deras livscykel.