Winning Bid For Sea

Effektiv innovation och försäljning av nya sjöfartskoncept

Tänk ut och leverera vinnande förslag med högt mervärde

För att hantera stora förändringar i verksamheten och fortsätta vinna nya affärer i en mycket konkurrensutsatt bransch måste varven arbeta innovativt med nya koncept och lösningar som följer kundernas krav, branschens bestämmelser och standarder. Under budgivningsfasen måste de kunna svara på mycket kort tid och visa på att deras förslag är trovärdiga och klart fördelaktiga för att kunna vinna nya kontrakt. Att leverera konceptuella konstruktioner till potentiella kunder i ett tidigt skede kan vara tungan på vågen.

Innan ett varv släpper ett formellt åtagande är det dessutom kritiskt, från den mycket tidiga konceptuella fasen för ett fartyg eller en plattform, till att snabbt framställa ett attraktivt och dynamiskt förslag som varvet är övertygat om kan levereras i tid och enligt kundens budget och tidsplan.

Industry Solution Experience Winning Bid For Sea, som baseras på 3DEXPERIENCE-plattformen hanterar dessa behov. Den ger sofistikerade och intuitiva verktyg för att snabbt kunna modellera, simulera och validera konceptkonstruktioner med teknisk information och affärsinformation. Varven kan även effektivt och snabbt kommunicera den här informationen till potentiella kunder under budgivningsfasen.

Med Winning Bid For Sea har intressenterna en enda informationskälla som flera team kan arbeta med för att snabbt sträva mot den mest lämpliga och övertygande lösningen. Upphandlingsteamen kan spara tid i förhandlingar med dem med inledande konceptkonstruktioner för att utvärdera kostnader och leveransscheman. Tillverkningsplaneringen kan också påbörjas i ett tidigt skede och produktionskraven kan beaktas i förslaget. När varvet får ett kontrakt kan det spara tid i det vidare arbetet i detaljkonstruktionsfasen eftersom den digitala kontinuiteten från tidig skiss till produktion gör att det enkelt kan återanvända all geometri och tillhörande teknisk information och affärsinformation för nedströmsaktiviteter.

Winning Bid For Sea ger betydande fördelar genom att integrera kravhantering, inledande 3D-konstruktion, systemkonstruktion och -simulering, analyser, nyckeltalshantering samt förmågan att skapa övertygande material för försäljnings- och marknadsföringspresentationer.

Upptäck fördelarna med Winning Bid For Sea

  • Utveckla och validera snabbt nya fartygskoncept med hög tillförlitlighet.
  • Återanvänd effektivt den digitala modellen för att skapa tillgångar med högt värde och skapa och kommunicera innovativa koncept genom tilltalande bud.
  • Åstadkom en framstående design med förmågan att definiera, utvärdera alternativ, utföra simuleringar och analyser för att validera 3D-konceptkonstruktionen.
  • Säkerställ efterlevnad av kundernas krav, nyckeltal och klassificeringsregler under de tidiga stadierna.
  • Förkorta tiden till marknaden genom att återanvända befintlig kunskap och befintliga konstruktioner för att utveckla nya lösningar.
  • Undvik omarbetningar genom kontinuerliga utvärderingar av efterlevnaden av tekniska budgetar.
  • Förbättra samarbetet mellan ekosystem för snabbare beslutsfattande tack vare en enda informationskälla, tillgänglig när och var som helst, och som kan delas mellan marinarkitekter, försäljning och deras utökade ekosystem.