Sjöfartsorganisationer

Över hela världen finns professionella organisationer vars uppgift det är att bidra till utvecklingen av sjöfartssektorn och relaterade yrkeskategorier. Lokala och internationella organisationer - från föreningar och företag till federationer - samlar professionella som arbetar inom Sjöfarts- och offshoreindustrin för att driva på innovationen, gynna synergier och påverka beslutstagandet för att främja industrins framtid.

Dassault Systèmes är en aktiv medlem av följande professionella organisationer. Vi har starka band till dessa och arbetar i nära samarbete med dem för att skapa dedikerade upplevelser inom industriella lösningar som är speciellt utformade för Sjöfarts- och offshoreindustrin.