Sea Boat Builder

Integrerad konceptkonstruktion, produktutveckling och tillverkning

Dagens små och medelstora yacht- och båttillverkare strävar efter att utmärka sig genom att konstruera och bygga innovativa, avancerade yachter och båtar för en växande kundkrets. De måste vara mycket lyhörda för kundernas behov och erbjuda snygg design och avancerade funktioner inom snäva tidsramar. Samtidigt måste produktionen vara effektiv så att de kan hålla kostnaderna nere och erbjuda attraktiva priser.

Branschlösningen Sea Boat Builder, som är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen, är en helt integrerad lösning i en samlad samarbetsmiljö. Den ger mindre tillverkare av yachter och arbetsbåtar möjlighet att täcka hela utvecklingsprocessen, inklusive konstruktion, analys, tillverkning, planering, arbetsförberedelser och projektledning. Funktioner för konstruktion av mekaniska delar, kompositdelar och formar, formgivning, rör/slangar, elektriska system och båtinredning ingår alla i den här lösningen. Tillverkarna samarbetar med sina partner, underleverantörer och kunder via en delad, tillförlitlig informationskälla som är uppdaterad och korrekt istället för att utbyta många olika informationsversioner, samtidigt som de upprätthåller IP-säkerheten.

Eftersom små och medelstora båttillverkare har begränsade IT-resurser innebär den molnbaserade lösningen affärsfördelar – den är lätt att installera, snabb att driftsätta och kräver inte att kunden utför programvaruuppdateringar, underhåll och säkerhetskopiering. Med Sea Boat Builder kan företagen smidigare anpassa sig efter kundernas krav och snabbare släppa sina produkter på marknaden.

Upptäck fördelarna med Sea Boat Builder:

  • Minskade kostnader för IT-infrastruktur tack vare en gemensam molnbaserad integrerad miljö för projektledning, samarbete, konstruktion och tillverkning.
  • Ökad flexibilitet och snabbare svar på kundernas behov.
  • Förbättrad produktkvalitet med en integrerad lösning från koncept till tillverkning.
  • Stärkt samarbete mellan ekosystem med en gemensam delad och tillförlitlig informationskälla.