Simulering och automatisering av produktion

Simulera och validera tillverkningsprocessen samt möjliggör varvautomatisering genom avancerad robotteknikJu mer konkurrens inom varvsindustrin, desto mer letar skeppsbyggare efter sätt att optimera sin verksamhet och sänka sina kostnader. Ett exempel där vi har sett det är hur varv utvecklar sina produktionsprocesser till att integrera mer automatisering. Med sådan automatisering kan skeppsbyggare öka sin effektivitet, sänka sina totala personalkostnader, öka säkerheten och höja produktkvaliteten. Dessutom måste skeppsbyggare validera produktionsplanerna innan produktionen startar för att säkerställa att produktionen är optimerad. Optimized Production For Sea gör det möjligt för företag att simulera en processplan för att säkerställa att produkterna går att tillverka och att de passar. Den har också funktioner som fokuserar på ergonomi när uppgifterna utförs av människor med möjlighet att skapa dockor för virtuell simulering av de olika uppgifterna för att upptäcka eventuella störningar eller omöjliga situationer. Optimized Production For Sea har även funktioner för robotsimulering vilket gör det möjligt för företag att göra korrigeringar innan den fysiska programmeringen utförs.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Utför 3D-simuleringar och 3D-valideringar av produktionsplaner
  • Programmera, simulera och validera tillverknings- och svetsuppgifter innan du skickar program och konfigureringar till verkstaden
  • Utför ergonomisk simulering och validering för att säkerställa säkerhet och genomförbarhet