Produktionsbyggstrategi

Ta fram tillverkningssammanställningsdefinition effektivt som stöd för arbetsförberedelser och produktion

Produktionen av ett stort fartyg eller en offshoreplattform är en enorm uppgift som inbegriper ett stort ekosystem. Ett av de första stora stegen i alla sådana projekt är att definiera byggstrategin, inklusive blockdefinitioner och tillverkningssammanställningarna i varje block. Det här är grundläggande information som utgör stommen i produktionsplaneringsprocessen. Det är därför viktigt att den här sammanställningsprocessen använder den befintliga kompetensen och erfarenheten på företaget till att definiera sammanställningar som är optimerade för produktion på det specifika varvet.

 

Optimized Production For Sea omvandlar en materialspecifikation (BOM) för konstruktion, organiserad per system, till en materialspecifikation för tillverkning organiserad per block. Materialspecifikationen för tillverkning innehåller information om vad som måste byggas och ordningen på de åtgärder som behövs för att bygga varje block. Eftersom konstruktions- och tillverkningsinformationen är fullständigt integrerad i 3DEXPERIENCE-plattformen sprids konstruktionsändringar automatiskt till tillverkningsinformationen, vilket främjar dataintegritet från konstruktion till tillverkning.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Återanvänd standardmallar för tillverkningssammanställningar
  • Hantera, visa och navigera i stora tillverkningssammanställningar
  • Generera tvärdisciplinära tillverkningssammanställningar direkt från konstruktionsdata
  • Hantera konstruktionsändringar effektivt med automatisk spridning för reducering av fel och omarbete nedströms
  • Identifiera de konstruktionsobjekt som inte ingår i tillverkningsplaneringen snabbt och enkelt
  • Generera sammanställningsritningar