Förberedelse av utrustningsproduktion

Skapa och automatisera arbetsförberedelser för el-, rör- och HVAC-system och optimera tillverkningen

Installation av vätske- och elsystem på ett fartyg kräver noggranna förberedelser, så att rätt fundament och hängare som ska bära upp systemen konstrueras korrekt före uppförandet. Typen av hängare som används och mellanrummet mellan dem beror på det aktuella el- eller vätskesystemets typ och vikt. Som förberedelser inför uppförandet av varje system och dess fundament måste särskilda monteringsritningar genereras så att tillverkning och installation går rätt till. Särskilda installationsritningar utvecklas och beskriver hur utrustningen ska monteras – de innehåller bland annat specifik plats, avvikelser från fundamentets kanter samt placering av bultar.

Optimized Production For Sea, som bygger på 3DEXPERIENCE-plattformen, ger regelbaserad generering av vätskerelaterade arbetsförberedelser för tillverkning, baserad på teknisk konstruktion. Med den här lösningen kan varven kontrollera tillverkningsbarheten och se till att de definierade resurserna kan utföra de åtgärder som krävs. Det täta samspelet mellan teknisk konstruktion och tillverkning ger skeppsbyggare tillgång till produktiva och intuitiva verktyg i kombination med grafisk visning. Därmed kan de granska arbetsförberedelser tidigt, synkronisera tillverkningsfunktioner baserat på konstruktionsändringar och automatiskt generera verkstadsdokumentation som tillverkningsskisser eller instruktioner för maskingränssnitt. De kan skapa regelbaserade arbetsförberedelser för el-, rör- och HVAC-system, bland annat falsning och avfalsning av HVAC-rör och -delar, förgrening, kapsling och kapning. Optimized Production For Sea ger utökade nätverk av partner och leverantörer en enhetlig samarbetsplattform för hantering av den enda versionen av konstruktions- och tillverkningsdata som delas av alla intressenter, så att de kan förbereda fartygsutrusningen bättre.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Förbättrade ledtider tack vare regelbaserad automatisering av arbetsförberedelser som kan påbörjas tidigare i konstruktionscykeln.
  • Minskade kostnader tack vare regelbaserad tillverkningsvänlig konstruktion som optimerar produktionen.
  • Ökad produktionskvalitet tack vare tätt samspel mellan konstruktionsspecifikationer och tillverkning.
  • Effektivare konstruktion och produktion mellan ekosystem och flera anläggningar tack vare realtidsåtkomst till tillförlitlig information.