Förberedelse av strukturproduktion

Skapa och automatisera arbetsförberedelser för stålstrukturer för optimering av tillverkningen

Tillverkningen och monteringen av ett fartygs struktur är varvets huvudsakliga uppgifter. Processen att omvandla konstruktionen av ett fartygs struktur till tillverkningsplaner som stöder tillverkning och montering ansågs länge vara en "konst" som bara mycket specialiserade yrkesmän kunde utföra. Allteftersom tekniken har tagit över konstruktionen och tillverkningsplaneringen för fartyg har processen för strukturarbetsförberedelse börjat bli alltmer automatiserad. En huvudutmaning i dagens moderna skeppsbyggarmiljöer är hur skeppsbyggare ska använda befintlig ritningsexpertis med integrerade konstruktions- och tillverkningslösningar för mer effektiva strukturarbetsförberedelser och produktion.

 

Optimized Production For Sea tillhandahåller en nära integration mellan konstruktions- och tillverkningsinformation som gör det möjligt för Structure Production Preparation att korrekt tolka den konstruktionsinformation som definierar avstyvningarna och att automatiskt skapa de markeringar där avstyvningarna ska placeras och svetsas. Företag kan också definiera regler baserat på tidigare erfarenhet och kompetens för att styra placeringen av nödvändiga markeringar och på så sätt optimera tillverkningen ytterligare. Effektiva kapslingsfunktioner bidrar till bästa möjliga användning av stålplattor och minskar på så sätt materialåtgången.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Utför regelbaserad generering av strukturarbetsförberedelse baserat på konstruktion
  • Utför regelbaserad generering av svetsplanering och motsvarande tillverkningsfunktioner
  • Skapa och modifiera 3D-tillverkning för strukturplattor och strukturprofiler
  • Synkronisera tillverkningsfunktioner baserat på konstruktionsändringar
  • Generera och samla in kapslingsinformation för profiler och plattor
  • Generera verkstadsdokument som ritningar och XML-filer