Allteftersom dagens fartyg och plattformar blir allt större och mer sofistikerade, med miljontals delar, flera kompetensområden, hundratals anställda, otaliga partners och leverantörer samt flera anläggningar, måste varven öka sin tillverkningseffektivitet om de ska förbli konkurrenskraftiga. Det hela börjar med effektiv produktionsplanering. Skeppsbyggare står inför den krävande uppgiften att omvandla konstruktionsinformation till en optimerad uppsättning tillverkningssammanställningar och sedan definiera och validera tillhörande produktionsplanering för att säkerställa att den är optimerad för det specifika varvet.

Med branschlösningen Optimized Production For Sea, som bygger på 3DEXPERIENCE®-plattformen, kan varv optimera produktionen genom att utföra definition av tillverkningssammanställningar, områdesspecifika arbetsförberedelser, processplanering, interaktiva 3D-arbetsinstruktioner samt 3D-simulering och 3D-validering av tillverkningsplaner. Med Optimized Production For Sea kan skeppsbyggare strömlinjeforma sina produktionsplaneringsaktiviteter, spara en avsevärd mängd arbetstimmar och sänka kostnaderna samtidigt som produktionskvaliteten förbättras.

Optimized Production For Sea ger betydande fördelar baserat på den nära integreringen mellan konstruktion och tillverkning som 3DEXPERIENCE-plattformen ger. Det hjälper till att säkerställa att tillverkade produkter uppfyller konstruktionsspecifikationerna, vilket minskar risken för fel och tidsödande, kostsamt omarbete.

Varv kan simulera processplanen, testa tillverkningsmöjlighet och ergonomi samt utföra eventuella justeringar innan produktionen startar. I Optimized Production For Sea genereras tillverkningsfunktioner automatiskt. På så sätt elimineras de tidsödande manuella arbetsförberedelser en tillverkningsplanerare måste göra. Den ger även möjligheten att skapa interaktiva 3D-arbetsinstruktioner i syfte att öka verkstadsarbetarnas förståelse för tillverknings- och sammanställningssekvenserna. Skeppsbyggare får också särskilt avsedda verktyg som genererar maskininstruktioner för bågsvetsning från tillverkningsplaneringen och sedan simulerar dem för optimal positionering. När skeppsbyggare involverar ett utökat nätverk av partners och leverantörer och ger dem åtkomst till 3DEXPERIENCE-plattformen blir det möjligt för dessa partners och leverantörer att se tillverkningsplaneringen och motsvarande konstruktionsinformation, vilket även ökar deras effektivitet.

Upptäck fördelarna med ”Optimized Production For Sea”

  • Förbättrad produktivitet tack vare den nära integrationen mellan konstruktion och produktion samt den effektivare ändringshanteringen
  • Förbättrad produktkvalitet genom 3D-simulering av produktionsplaner
  • Kortare ledtider och sänkta kostnader med regelbaserad automatisering av sammanställningsplanering och arbetsförberedelser
  • Färre fel och mindre kostsamt omarbete tack vare interaktiva 3D-arbetsinstruktioner
  • Kortare ledtider och högre produktionskvalitet genom automatisering och integrering av maskiner och robotar i tillverkningsprocessen
  • Optimerad användning av varvresurser
  • Effektivt samarbete i ekosystemet