On Time To Sea

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, varifrån som helst

Program och kontrakt i tid

Planera, hantera och övervaka projektaktiviteter

Varven pressas ständigt att följa eller ligga före schemat. Med program som kostar miljontals, eller ibland miljardtals, dollar och kontrakt som övergår till en fast kostnad är det viktigt att övervaka och hålla kostnaderna nere tills fartyget eller plattformen levereras. Det kräver strikt process- och resursplanering över ett omfattande nätverk av intressenter och en integrerad vy över prestanda som kombinerar kostnad och schema för att säkerställa att leverans sker i tid och inom budget.

On Time To Sea förser dig med en rollbaserad och integrerad programhanteringsmiljö för att samordna hela ekosystemet och effektivt planera, hantera och följa upp projektaktiviteter internt och i hela leveranskedjan. On Time To Sea förser dig med en korrekt översikt i realtid av projektets status och främjar tillgängligheten till aktuell projektinformation med realtidspaneler, affärsmått och analyser under hela projektets livscykel.

Baserat på standarden ANSI 748 för hantering av intjänat värde gör On Time To Sea det möjligt för programhanterare att ha en omfattande översikt över projektprestanda och lägga till schemahantering för att bättre uppskatta och övervaka projekttider, uppskatta projektkostnader samt upprätthålla budgethistorik och budgetändringar. Den här utvärderingen av intjänat värde hjälper dem att hantera projektresurser och budgetar effektivare, vilket minskar ledtiderna och underlättar leveranser inom budget.

On Time To Sea gör det smidigt att genomföra projekt genom att effektivt hantera tekniska förändringar och analysera deras konsekvenser för scheman, identifiera potentiella problem, minska risker, fatta välgrundade beslut samt vidta korrigerande åtgärder i tid för att undvika att projektet kör över tiden.

On Time To Sea förser de företag i sjöfarts- och offshoreindustrin vars produkter ”konstrueras på beställning” och till stor del är kundanpassade med en stark avancerad process för att formellt hantera kontrakt, resultatposter i kontrakt, förslag och leveransobjekt.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Planera, schemalägg och hantera projektaktiviteter med globala partners och leverantörer på ett effektivt sätt
  • Hantera projektverkställande och spåra projektstatus effektivt
  • Planera och hantera fysiska resurser och personal effektivt
  • Fatta välinformerade beslut baserat på analyser
  • Utvärdera projektprestanda med standarder för hantering av intjänat värde
  • Hantera kontrakt och produkter
  • Hantera risker och problem