On Time To Sea

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, varifrån som helst

Leveranskedja i tid

Hantera leverantörsnätverket

Leverantörerna är viktiga för att sjöfarts- eller offshoreprojekt ska slutföras eftersom de tillhandahåller mellan 50 till 80 % av en produkts värde. Varv måste kunna samordna och hantera ett omfattande nätverk av leverantörer över hela världen på ett strömlinjeformat och produktivt sätt. De behöver lösningar som hjälper dem hantera kostnader, kvalitet och leveransscheman. Varv måste kunna hantera sin leverantörsprocess effektivt samt samordna och övervaka leverantörernas aktiviteter.

On Time To Sea levererar en samarbetsmiljö för att effektivt planera och hantera upphandlingsprocessen, inklusive budgivning, utvärdering och förhandling, genom hela projektets livscykel för att se till att leverantörerna levererar i tid, inom budgetramarna och med förväntad kvalitet. On Time To Sea gör det möjligt för varven att effektivt dela information med leverantörer, oavsett var de befinner sig, genom tillgång i realtid till aktuell produktinformation med lämpliga säkerhets- och exportkontroller för skydd av immaterialrätt.

Viktiga höjdpunkter och fördelar:

  • Kvalificera leverantörer och hantera listan över godkända och utvalda leverantörer i enlighet med företagets inköpsstandarder
  • Hantera leverantörsprestanda via poängkort
  • Centralisera och standardisera samverkande inköp på en enda plattform för förbättrad kvalitet och lägre driftskostnader
  • Hantera RFx-processen hela livscykel
  • Dela aktuell information med leverantörer på ett säkert sätt
  • Hantera immaterialrätts- och exportkontroll
  • Övervaka leverantörens leveransstatus när som helst, var som helst för att behålla kontrollen över slutleveransschemat