On Time To Sea

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, varifrån som helst

Konstruktionsintegrering i tid

Dela designinformation över projektgrupper

Marina och offshoreprojekt omfattar flera konstruktions- och teknikområden. Deras förmåga att integrera och dela heterogen information för att utföra konstruktionsgranskningar är kritisk för att undvika nödvändiga omarbetningar och försenade projekt. Icke-teknikgrupper och nedströmsprocesser behöver också tillgång till information om konstruktionen.

Med On Time To Sea kan ingenjörer och konstruktörer integrera sin äldre design och xCAD-designinformation i en enhetlig projektmiljö baserat på industristandardformat. Det betyder att konstruktionsgrupper inom olika kompetensområden kan samarbeta effektivt med varandra och utföra ordentliga granskningar och integreringar över kompetensområdena för att på så sätt förbättra kvaliteten på hela konstruktionen. Designinformationen är också tillgänglig för icke-konstruktionsrelaterade projektmedlemmar vilket gör det möjligt för dem att bli mer effektiva.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Integrera konstruktionsdata från flera källor
  • Visa och utför interaktiva granskningar av tvärdisciplinära 3D-konstruktioner
  • Skapa och hantera en enhetlig materialspecifikation (BOM)
  • Åtkomst till konstruktionsinformation för all icke-teknisk personal och nedströmsprocesser
  • Främja återanvändningen av delar och konstruktioner