On Time To Sea

Planera, hantera, spåra och anslut när som helst, varifrån som helst

Efterlevnad i tid

Hantera och spåra efterlevnad av krav och förordningar

Fartyg och offshorekonstruktioner är avancerade produkter. Det är grundläggande för alla varv att kunna uppfylla en komplex uppsättning krav för att tillgodose ägarnas krav och samtidigt följa allt strängare säkerhets- och miljöförordningar.

On Time To Sea ger marina och offshorebolag en enhetlig samarbetsplattform för att fånga in kundens röst och se till att den slutliga produkten byggs enligt specifikationen. Kundens behov översätts till formella krav som sedan analyseras och hanteras i samarbete med projektplanering och aktivitetstilldelning under hela projektets livscykel. Dessa krav och regelefterlevnadsinformationen är tillgänglig för hela ekosystemet med säker åtkomst.

Med On Time To Sea kan kravändringsbegäran integreras i projektplaneringen för att säkerställa att projektet följer tidsschemat och ligger inom budgetramarna. Det råder full spårbarhet mellan kraven, alla tillhörande schemalagda aktiviteter och utvecklingsinformationen. På så sätt kan intressenter bedöma effekterna av eventuella förändringar och hantera dem effektivt när de har validerats.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Fånga in, analysera och hantera krav och förordningar under hela projektets livscykel med fullständig spårbarhet
  • Spåra efterlevnad av krav och förordningar för att leverera högkvalitativa produkter som exakt speglar kundens önskemål och följer certifieringsregler
  • Utvärdera, hantera och spåra effekterna av ändringar i kraven
  • Integrera kravhantering i projektplanering för riskminimering