Offshore

Hur kan du se till att den olja och gas du tar upp kommer att transporteras säkert och effektivt? Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningarna för den marina och offshore-industrin låter dig möta dessa utmaningar

Bygg smarta och säkra offshoreplattformar och fartyg

Moderna offshorefarkoster bidrar i bearbetningen och raffineringen av råa energimaterial genom att förbehandla dem på plats innan de lagras för transport. Självklart styr politiska frågor, relationer med allmänheten och ekonomiska bekymmer kravet på integritet och miljömässig neutralitet för olje- och gastransport. Som sådana måste konstruktörer och utvecklare av dessa komplexa offshorefarkoster förbereda dem mot utmaningar som aldrig var en del av "standarddesignprotokollet". Design- och teknikutmaningarna som konstruktörer och utvecklare ställs inför av dessa komplexa flytande och seglande system är enorma och kräver verktyg som kan ta itu med alla dessa utmaningar utan brister eller förseningar.

3DEXPERIENCE Business-plattformen för offshoresektorn gör det möjliga att överkomma dessa utmaningar och uppfylla behoven från offshoreplattformarnas ägare och mer därtill.