Sjöfart & Offshore

Lyckas i konkurrenskraftiga vatten

I det mycket utspridda, men samtidigt interaktiva området som utgörs av industrin Sjöfart & offshore, är konkurrensen mycket intensiv. Innovativa och hållbara koncept, leverans i tid och enligt budget, överensstämmelse med stränga säkerhets- och miljöskyddsregler, högre effektivitet inom konstruktion, tillverkning och drift innebär många utmaningar för företagen att få bukt med om de vill förbli kompetitiva.

Utmaningarna är många, men även möjligheterna. Säkrare, renare, grönare fartyg och oljeplattformar liksom nya källor av energi kräver ett helt nytt sätt att tänka. Möjligheterna är gränslösa - precis som haven.

Med en expertis som byggts upp under mer än 30 år i 12 olika industrier, hjälper Dassault Systèmes framstegsvänliga skeppsarkitekter, konstruktörer, skeppsbyggerier och leverantörer att framgångsrikt omvandla sin praxis för att skapa ett unikt värde och en unik erfarenhet för sina slutkunder.

 

Med Dassault Systèmes industriella lösningar för Sjöfart och offshore som stöds av 3DEXPERIENCE-plattformen, har det aldrig varit lättare att konstruera och tillverka vinnande och hållbara innovationer mer effektivt samtidigt som man håller kostnaderna nere och respekterar tidsfristerna för leverans.

Vi befinner oss i en spännande fas inom sjöfartens historia. Nu mer än någonsin tidigare har havet en viktig roll att spela vad gäller vår planets framtid, som också öppnar upp enorma affärsmöjligheter för företagen i denna sektor. Dassault Systèmes industriella lösningar utgör ett trumfkort för att hjälpa dem att innovera för att skapa en framtida havsorienterad ekonomi och sjöfartshandel och att framgångsrikt genomföra den här omvandlingen.

Alain Houard Vice-VD, Sjöfart & Offshore