Handelsfartyg

Söker du en lösning som gör att du kan möta marknadens tryck att minska kostnaderna samtidigt som du förbättrar fartygens kvalitet? Dassault Systèmes Industrilösningar för sjöfarts- och offshoreindustrin låter dig möta dessa utmaningar.

Bygg smarta och tillförlitliga handelsfartyg

Handelsflottan blir allt äldre och måste ersättas av nyare, smartare, renare fartyg med avancerad teknik och som dessutom måste vara absolut säkra.

Innovativa designers måste ha tillgång till verktyg för att kunna införliva det ständigt ökande antalet mekaniska, elektriska, vätske- och hydrauliska system som behövs samt omedelbart och sömlöst kunna dela data i realtid med varven. Varven måste i sin tur omedelbart kunna meddela eventuella utmaningar till designers och snabbt åtgärda eventuella förändringar i designen samtidigt som de optimerar tillverkningen för att minska kostnader och tiden till sjösättning och förbättrar kvaliteten.

3DEXPERIENCE Business plattformen för handelssektorn gör det möjligt att klara av dessa utmaningar och tillgodose behoven för att ge slutkunden en unik reseupplevelse som överträffar förväntningarna.

Kunder kommer till oss när de har en utmanande designuppgift och behöver vår expertis. ( …) den huvudsakliga delen av vårt arbete, redan under konceptfasen, görs i 3D. (…) Dassault Systèmes teknik har gjort det möjligt för oss att bli mer effektiva och innovativa och skapa mervärde för våra kunder. Genom innovation hoppas vi kunna sätta nya standarder.

Esa Jokioinen Manager, Concept and Development, Deltamarin